Rocznik Medyczny


Go to content

Main menu:


Rok 2009

Rocznik

Rocznik Medyczny 2009

LP. Autor Temat
1. Zenobiusz
Michał Bednarski
ODDZIAŁY CHIRURGICZNE W SANATORIUM PRZECIW GRUŹLICZYM W
OLSZTYNIE W LATACH 1950–1973
2. Zenobiusz
Michał Bednarski
KONRAD BOLESŁAW JAN ZEMBRZUSKI –LEKARZ-ZAŁOŻYCIEL
POWOJENNEGO HARCERSTWA W OLSZTYNIE
3. Jerzy Reymond, Anna Żurada,
Jerzy Gielecki, Marios Loukas,
Richard Shane Tubbs
FRANCISZEK ANTONI BRANDT: LEKARZ I ANATOM
4. Andrzej Górecki, Jerzy Kiwerski,
Ireneusz M.Kowalski, Wojciech
Marczyński, Janusz Nowotny,
Małgorzata Rybicka, Urszula
Jarosz, Maria Suwalska, Wanda
Szlachowska-Kluza
PROFILAKTYKA WAD POSTAWY U DZIECI I MŁODZIEŻY W
ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA – REKOMENDACJE
EKSPERTÓW
5. Marek Zalisz POSTĘPOWANIE PRZEDSZPITALNE Z CHORYM NA UDAR MÓZGU
(W ASPEKCIE LECZENIA TROMBOLITYCZNEGO)
6. Olga Wolska, Katarzyna
Zaborowska-Sapeta, Wojciech
Kiebzak, Ireneusz M.Kowalski,
Miguel A.T.Torres
REHABILITACJA SENIORÓW – ASPEKTY KLINICZNE I PLANOWANIE
TERAPII
7. Anna Piotrowska, Agnieszka
Rybarczyk, Piotr Wierzbicki,
Marzena Kotwas, Agata
Wrońska, Zbigniew Kmieć
INTERFERENCJA RNA – MECHANIZM I MOŻLIWOŚCI
TERAPEUTYCZNEGO WYKORZYSTANIA
8. Przemysław Kwiatkowski,
Janusz Godlewski, Agnieszka
Śliwińska-Jewsiewicka,
Zbigniew Kmieć
CZĄSTECZKI ADHEZYJNE W PROCESIE NOWOTWORZENIA I
PRZERZUTOWANIA
9. Dariusz Zaryjewski,
Jan Adam Malarkiewicz,
Jarosław Ciuńczyk,
Dariusz Onichimowski
PROMIENICA MIEDNICY MNIEJSZEJ, OBEJMUJĄCA JAJNIK, JAJOWÓD,
PĘCHERZ MOCZOWY, ODBYTNICĘ I ESICĘ ORAZ ŚCIANĘ MIEDNICY,
IMITUJĄCA ROZSIANY PROCES NOWOTWOROWY
10. Marek Zalisz TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE W ROZPOZNANIU PRZETOKI
SZYJNO-JAMISTEJ
11. Urszula Kaczmarek-Mielęcka,
Lucyna Wojtacka
LECZENIE ORTODONTYCZNO-PROTETYCZNE ZŁAMAŃ
PODDZIĄSŁOWYCH ZĘBÓW JEDNOKORZENIOWYCH – OPIS
PRZYPADKU
12. Tadeusz Peterlajtner,
Michał Zdrojewski,
Piotr Firkowski,
Radosław Kwiasowski,
Łukasz Wojtowicz,
Elżbieta Buczyńska,
Tomasz Szewczyk
BEZPIECZEŃSTWO I SKUTECZNOŚĆ KOLONOSKOPOWYCH
POLIPEKTOMII
13. Anna Kossakowska-Krajewska ANALIZA CZYNNIKÓW MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA RYZYKO
WYSTĄPIENIA WRODZONYCH WAD ROZWOJOWYCH U DZIECI
URODZONYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM
(1999–2000)
14. Stanisław Rumiński NIEDOCIŚNIENIE TĘTNICZE ORTOSTATYCZNE
U DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM
15. Joanna Użyńska, Robert Ropiak,
Ireneusz M.Kowalski
JAKOŚĆ ŻYCIA MŁODZIEŻY Z CHOROBĄ SCHEUERMANNA
16. Jadwiga Bubińska OCENA EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU REHABILITACJI LECZNICZEJ
ROLNIKÓW W WYBRANYM CENTRUM REHABLILITACJI
ROLNIKÓW KRUS
17. Anna Stefanowicz,
Wojciech Kloc
ROZPOWSZECHNIENIE BÓLU KRZYŻA WŚRÓD STUDENTÓW
18. Anna Dzięgiel CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE ZWIĄZANE Z PRACĄ ZAWODOWĄ
PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU STOCZNIOWEGO W KONTEKŚCIE
DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA
19. Tatsiana Zhukava PSYCHOLOGICAL CHANGES IN PATIENTS WITH COPDBack to content | Back to main menu